رزرو فیلمبردار صنعتی

600,000 تومان

رزرو فیلمبردار حرفه ای متخصص در فیلمبرداری از خطوط تولید و بهره برداری و خدمات رسانی ها

 

نکته:

برای اطمینان از موجود بودن فیلمبردار صنعتی در شهر شما ، با آفیش تماس حاصل فرمایید.