پیشنهاد عکاسی عقد و نامزدی VIP

2,500,000 تومان

دو نفر عکاس حرفه ای آقا و خانم
تا 6 ساعت عکاسی
عکاسی رئال با نور طبیعی و نور پردازی
عکاسی باغ و فضای سبز
عکاسی در فضای عمارت
عکاسی پشت صحنه
ده عدد چاپ سایز 21-16
یک عدد چاپ و شاسی سایز 70-100
دو عدد چاپ و شاسی 40-30 (هدیه والدین)
تحویل کلیه فایل ها CR2 و JPG

کلیه ورودی ها به عهده آفیش می باشد