همایش/سخنرانی

6,000,000 تومان

فیلمبرداری با کیفیت FHD
فیلمبرداری بدون وقفه
فیلمبرداری کرین
فیلمبرداری رونین
صدابرداری حرفه ای
تدوین حرفه ای
تحویل فیلم نهایی 10 روز کاری
هدیه: عکاسی خبری