همایش/سخنرانی

6,000,000 تومان

فیلمبرداری با چهار دوربین حرفه ای با کیفیت FHD
دو دوربین ثابت  + فیلمبرداری کرین + فیلمبرداری رونین
صدابرداری دالبی حرفه ای
تدوین سینمایی
تحویل فیلم نهایی 10 روز کاری
هدیه: عکاسی خبری