منوی فرمالیته عروس و داماد

6,000,000 تومان

فیلمبرداری دو دوربین FULLHD
فیلمبرداری به سبک رئال
فیلمبرداری Slow motion
فیلمبرداری رونین
فیلمبرداری هلیشات
عکاسی اسپرت
تدوین سینمایی
شاسی 50-70 یک عدد
شاسی 30-20 دو عدد
آلبوم 30-60 ده برگ