منوی عقد/نامزدی

4,000,000 تومان

فیلمبرداری دو دوربین FULL HD
فیلمبرداری رونین
عکاسی آتلیه
تدوین
شاسی 50-70 یک عدد
آلبوم 30-60 ده برگ