منوی عروسی

8,000,000 تومان

فیلمبرداری دو دوربین 4K
فیلمبرداری Slow motion
عکاسی و فیلمبرداری باغ
عکاسی و فیلمبرداری عمارت
فیلمبرداری رونین
فیلمبرداری هلیشات
فیلمبرداری کرین
تدوین سینمایی
آلبوم 40-60 ده برگ
عکس و شاسی 70-100 یک عدد
لیت هدیه میهمان 30 عدد