منوی عروسی VIP

14,000,000 تومان

فیلمبرداری سه دوربین 4k
فیلمبرداری Slow motion
عکاسی و فیلمبرداری باغ
عکاسی و فیلمبرداری عمارت
فیلمبرداری رونین
فیلمبرداری هلیشات
فیلمبرداری کرین
ویدئو پروجکشن شب مراسم

هدیه: منوی فرمالیته

آلبوم 80-40 پانزده برگ
عکس و شاسی 100-70 یک عدد
لیت هدیه میهمان 30 عدد
40 عدد عکس خوانوادگی 21-16
شاسی 40-30 هدیه والدین 2عدد
تحویل کامل بایگانی با کیفیت اصلی