فیلمبردار هلیشات Mavic | و.قائم

450,000 تومان

نام فیلمبردار شما وحید قائم می باشد.

طول مدت فیلمبرداری دو ساعت می باشد.

فیلمبرداری توسط هلیشات Mavic انجام می شود.

فایل های فیلمبرداری شده پس از پایان کار تحویل می گردد.

هر ساعت اضافه 80.000 تومان به مبلغ اصلی اضافه می شود.

این رزرو برای شهر تهران (مناطق 22 گانه) و قم امکان پذیر است.

لطفا یک لپتاپ جهت تحویل فایل با خود به همراه داشته باشید.

دسته بندی فیلمبرداری: فیلمبرداری هوایی . فیلمبرداری هلیشات. فیلمبرداری خط تولید. فیلمبرداری. فیلمبرداری عروسی.