هلیشات DJI Spark | سلسله جو

450,000 تومان

نام فیلمبردار شما احسان سلسله جو می باشد.

طول مدت فیلمبرداری دو ساعت می باشد.

فیلمبرداری توسط هلیشات DJI Spark انجام می شود.

فایل های فیلمبرداری شده پس از پایان کار تحویل می گردد.

هر ساعت اضافه 80.000 تومان به مبلغ اصلی اضافه می شود.

این رزرو برای شهر تهران امکان پذیر است.

لطفا یک لپ تاپ جهت تحویل فایل با خود به همراه داشته باشید.

دسته بندی فیلمبرداری: فیلمبرداری هوایی . فیلمبرداری هلیشات. فیلمبرداری خط تولید. فیلمبرداری. فیلمبرداری تبلیغاتی.