رزرو عکاس خبری | ش.عروجی

300,000 تومان

نام عکاس شما شاهین عروجی می باشد.

طول مدت عکاسی سه ساعت می باشد.

در این منو نور پردازی به صورت فلش روی دوربین و یا اسپیدلایت امکان پذیر است

فایل های عکاسی شده پس از پایان کار تحویل می گردد.

هر ساعت اضافه 50.000 تومان به مبلغ اصلی اضافه می شود.

این رزرو برای شهر تهران (مناطق 22 گانه) و حومه امکان پذیر است.

دسته بندی عکاسی خبری: رویداد. همایش. کنسرت.نمایشگاه.