رزرو فیلمبردار | ا. سلسله جو

350,000 تومان

نام فیلمبردار شما احسان سلسله جو می باشد.

طول مدت فیلمبرداری تا سه ساعت می باشد.

فیلمبرداری با تجهیزات سه پایه انجام می شود.

فایل های فیلمبرداری شده پس از پایان کار تحویل می گردد.

هر ساعت اضافه 50.000 تومان به مبلغ اصلی اضافه می شود.

این رزرو برای شهر تهران امکان پذیر است.

دسته بندی فیلمبرداری: فیلمبرداری همایش. فیلمبرداری سخنرانی. فیلمبرداری تولید محتوا. فیلمبرداری کنسرت.فیلمبرداری مصاحبه.