رزرو عکاس پروتره

400,000 تومان

تعهدات آفیش:

برای هر رزرو یک نفر عکاس آقا یا خانم، به انتخاب شما به محل مورد نظر شما در روز و ساعت معین شده اعزام می شود.

عکاس حداقل یک شاخه نور پرتابل همراه دارد.

طول مدت عکاسی سه ساعت می باشد.

فایل های عکاسی شده پس از پایان کار تحویل می گردد.

هر ساعت اضافه 50.000 تومان به مبلغ اصلی اضافه می شود.

نکته:

1-لطفا برای سفارش مدلینگ تبلیغاتی از همین منو استفاده کنید

2-برای اطمینان از موجود بودن عکاس در شهرستان ها (غیر از تهران) ، قبل از رزرو با آفیش تماس حاصل فرمایید.