رزرو عکاس صنعتی و تبلیغاتی

500,000 تومان

رزرو عکاس حرفه ای در زمینه خدمات عکاسی از محصولات و عکاسی تبلیغاتی ، خط تولید و خدمات رسانی ها

تعهدات آفیش:

برای هر رزرو یک نفر عکاس متخصص در زمینه عکاسی صنعتی به همراه تجهیزات مربوطه، به محل مورد نظر شما در روز و ساعت معین شده اعزام می شود.

عکاسی با دوربین های حرفه ای انجام می شود.

طول مدت عکاسی 3 ساعت می باشد.

فایل های عکاسی شده پس از پایان کار تحویل می گردد.

هر ساعت اضافه 50.000 تومان به مبلغ اصلی اضافه می شود.

نکته: برای اطمینان از موجود بودن عکاس در شهرستان ها، قبل از رزرو با آفیش تماس حاصل فرمایید.

نکته: تعهدات آفیش فقط شامل سفارشهایی است که پرداخت آنها انجام شده باشد.