رزرو عکاس خبری | م. نصیری

300,000 تومان

نام عکاس شما مهدی نصیری می باشد.

طول مدت عکاسی 3 ساعت می باشد.

فایل های عکاسی شده پس از پایان کار تحویل می گردد.

هر ساعت اضافه 50.000 تومان به مبلغ اصلی اضافه می شود.

این رزرو برای شهر تهران و حومه امکان پذیر است.

دسته بندی عکاسی خبری: عکاسی تئاتر. عکاسی نمایش. عکاسی کنسرت. عکاسی همایش، عکاسی ورزشی