رزرو عکاس خبری | م. بزرگمهر

300,000 تومان

نام عکاس شما مصطفی بزرگمهر می باشد.

طول مدت عکاسی 3 ساعت می باشد.

فایل های عکاسی شده پس از پایان کار تحویل می گردد.

هر ساعت اضافه 50.000 تومان به مبلغ اصلی اضافه می شود.

این رزرو برای شهر مشهد امکان پذیر است.

دسته بندی عکاسی خبری: عکاسی تئاتر. عکاسی نمایش. عکاسی کنسرت. عکاسی همایش