رزرو عکاس خبری | رامین آتش پرور

300,000 تومان

نام عکاس شما رامین آتش پرور می باشد.

طول مدت عکاسی سه ساعت می باشد.

در این منو نور پردازی با اسپیدلایت یا فلاش دوربین انجام می شود.

فایل های عکاسی شده پس از پایان کار تحویل می گردد.

هر ساعت اضافه 50.000 تومان به مبلغ اصلی اضافه می شود.

این رزرو برای شهر الوند و قزوین و حومه امکان پذیر است.

دسته بندی عکاسی خبری: عکاسی همایش. عکاسی سمینار. عکاسی کنسرت. عکاسی تاتر. عکاسی سینما.