رزرو عکاس خبری | ا. فیروزمندی

300,000 تومان

نام عکاس شما ابوالفضل فیروزمندی می باشد.

طول مدت عکاسی دو ساعت می باشد.

در این منو نور پردازی به صورت فلش روی دوربین و یا اسپیدلایت امکان پذیر است

فایل های عکاسی شده پس از پایان کار تحویل می گردد.

هر ساعت اضافه 50.000 تومان به مبلغ اصلی اضافه می شود.

این رزرو برای شهر تهران (مناطق 22 گانه) و حومه امکان پذیر است.

نکته: مشتری گرامی آقای فیروزمندی در ساعات ذیل می توانند سفارش عکاسی شما را انجام دهند.

شنبه تا چهار شنبه 17:00 الی 24:00
پنج شنبه و جمعه: 09:00 الی 24:00

دسته بندی عکاسی خبری: رویداد. همایش. کنسرت.نمایشگاه.