admin

شاهین عروجی، متولد 1362، کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، وی هم اکنون مدیر یک آتلیه در شمال شرق تهران می باشد.

صفحه گذاری نوشته ها
ارسال پیام